زنان زیبا شبیه پرنسس های دیزنی لند و باربی نیستند ... شبیه واقعیتن ... 


شبیه زنی که گاهی دست های خیسش را با دامنش پاک می کند، 


واشک هایش را با سر آستین ش .... 

نه چشمان آبی دارند ... نه ناخن هایشان همیشه لاک زده ...

 نگران پاک شدن رژ لب هایشان هم نیستند ....

زنان زیبا ، زنانی هستند که خود را باور دارند و می دانند که اگر تصمیم بگیرند 

قادر به انجام هر کاری هستند، در توانایی و عزم یک زن که مسیرش را بدون تسلیم شدن 


در برابر موانع طی می کند، شکوه و زیبایی وجود دارد. در زنی که اعتماد بنفسش 


از تجربه ها نشأت می گیرد، و می داند که می تواند به زمین بخورد،

 خود را بلند کند و ادامه دهد،زیبایی بسیاری وجود دارد

منبع : live...love... Laughزنان زیبا منبع : میخوام فیت 65 باشم (✿◠‿◠)زنان زیبا
برچسب ها : زیبا ,زنان ,زنان زیبا ,وجود دارد